Tavsiyeler

Tavsiyeler

 • Silindirik dolu malzemeleri tezgâha eksenel bağlamak için malzemenin alt ve üst kısmında punta deliği açılmalıdır.
 • Merdane, mil, vb. 20 kg.’dan ağır malzemelerin kolay taşınması için ve iş emniyeti açısından yeterli mukamevette mapa takılabilmesi için gerekli adette ve ölçülerde mapa deliği açılması ve delik için standart diş hatvelerinde vida dişi çekilmiş olmalıdır.
 • Isıl işlem esnasında ve/ya sonrasında oluşabilecek deformasyonlar (Çarpılma- atıklık, çökme, şişme vb.) için mutlaka yeterli taşlama payı bırakılmalıdır. Tambur vb. içi boş parçaların kesit kalınlıklarının yeterli ölçüde kalın olmasına dikkat edilmelidir.
 • Malzemelerin çapaktan, tufalden, kesme/bor yağı kalıntılarından, tuz banyosu sonrası tuz kalıntılarından arındırılmış olmalıdır. (Ör: Dişli, kaplin vb. parçalar)
 • Malzemenin nakliye sırasında çarpma vb. durumlarda zarar görmemesi ve sevkiyattan önce taşınması için uygun kaplara veya kasalara düzgün bir biçimde yerleştirilmesi gerekir. Özellikle ağır malzemelerin lastik veya ahşap takozlar üzerine yerleştirilmesi ve üzerine diş çekilmiş malzemelerin ise erkek dişlerin üzerlerine hortum veya naylon file geçirilmiş olması önemlidir.
 • Hava şartlarından korumak için sevkiyattan önce malzeme kap ve/veya kasalarının üzerlerinin streç filmle kaplanması ve açık kasa araçların (Tır, Kamyon, kamyonet vb.) üzerlerinin branda vb. bir malzeme ile örtülmelidir.
 • Malzemelere ait teknik resim, detayları ve etiketleri ile resmi evrakların (İrsaliye vb.) malzeme ile beraber sevk edilmelidir.
 • Tahribatlı muayene gerektiren kalite kontrol raporu isteniyorsa, operasyon öncesi belirtilmelidir.
 • Keskin köşe ve deliklerde uygun ebatta pah kırılmalıdır.
 • Kör deliklere dikkat edilmeli, yüzeye çok yakın olmaması önemlidir. Yüzeye yakınlık açısında deliğin başladığı ve bittiği mesafe eşit olmalı ve deliğin yüzeye doğru sapmasından kaçınılmalıdır.
 • Döküm parçalarda temperleme veya normalizasyon işlemi yapılmış olmalıdır.
 • Isıl işlem esnasında şişme veya patlama riskini ortadan kaldırmak için iki ağzı kapalı (Sıkı geçme, kaynak vb.) etli çelik boru vb. parçalarda hava tahliye delikleri açılmalı ve ölçüleri belirtilmelidir.
 • Birbirine kaynaklanmış ve/ya büyük kesit değişimlerine sahip parçaların indüksiyonla sertleştrime öncesi gerilim giderme, temperleme veya normalizasyon işlemine tabi tutulmaları tavsiye edilir.
 • Kademeli mil vb. parçalarda çap değişim yerlerinden sert kesit değişimi yerine uygun ebatta radyus verilmelidir.
 • Silindirik parçalarda punta deliklerinin aynı eksende olmasına dikkat edilmelidir.
 • Ülkemizde çelik çekme borularda hala kalite problemi yaşanmaktadır.  Malzemenin sertleşebilirliğinden emin olmak için malzemenin sertifikasının ve kimyasal analiz bilgisi büyük önem taşımaktadır.
 • İndüksiyonla ısıl işlem sonrasında uygun olmayan koşullarda yapılan taşlama işlemleri (Uygun olmayan taş çeşidi, devir ve besleme hızı, soğutma ortamı, vb.) sebebiyle taşlama esnasında ve sonrasında çatlamalar oluşabilmektedir. Aynı şekilde bu tür kusurlar taşlama sonrası yapılan kaplamada da hasarlar neden olabilmektedir.