Hizmetler

İndüksiyonla yüzey sertleştirme

İndüksiyonla Yüzey Sertleştirme, indüksiyonla ısıtma yöntemiyle çelik malzemelerin ısıtılıp, hemen sonrasında su veya polimer esaslı emülsiyon ile soğutulması esasına dayanan, bir ısıl işlem türüdür. Bu işlem ile aşınmaya maruz kalan makine parçaları, belirli yerleri martenzitik yapı elde edilmesi sonucu sertleşir ve mukavemet ile aşınmazlık özelliği kazanır.

İndüksiyonla Sertleştirme Kapasitesi

Azami parça
uzunluğu

8500 mm

Azami
sertleştirme kursu

7000 mm

Azami sertlik
derinliği

25 mm

Azami parça
ağırlığı

30 ton

_DSC6028-1

Azami içi boş parça çapı
(çember dişliler, misket yatakları vb.)

8500 mm

Azami dolu parça çapı
(merdaneler, pistonlar, miller vb.)

1300 mm

Alt ve üst punta arası
azami mesafe

8000 mm

İndüksiyonla Sertleştime Hattı Detayları

 

_DSC6324-1

14 İndüksiyonla
sertleştirme ünitesi

Orta frekans konverter grubu
8 ünite (1000, 500, 2x 250, 200, 3x 100 kW)

Yüksek frekans konverter grubu
6 ünite (65, 2x 50, 40 , 18, 12 kW)

 • Firmada tasarlanmış ve imal edilmiş yarı ve tam otomatik sertleştirme makinesi
 • 3.2 MW güç kaynağı (2x 1.6 MW)
 • 1 MW soğutucu
 • 2x 200 ton su ve polimer havuzu
 • 150 kW gücünde bilgisayar kontrollü pompa sistemi
 • 5000’den fazla indüktör ve soğutma duşu
 

DSC_3783-1

Yumuşatma (Tavlama)

Yumuşatma işleminin genel amacı çeliğin sertliğini azaltmak veya çeliğin daha sonraki imal işlemlerini kolaylaştıracak bir yapıya gelmesini sağlamaktır.  İndüksiyonla yumuşatma işleminin avantajı parçalar sertliğinin bölgesel olarak azaltılabilmesidir.

Temperleme (Meneviş)

Tüm sertleştirilmiş ürünler gibi indüksiyonla sertleştirilmiş parçalar da Temperleme (Meneviş) işlemine tabii tutulurlar. Bu işlemle amaç martenzit yapıyı temperleyerek sertliği bir miktar düşürerek tokluğu artırmak sureti ile gerilimlerin giderilmesi ve malzemelerin gevrek (kırılgan) yapıdan uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Bu işlem sonucu elde edilen yapıya temperlenmiş martenzit denir. Bu ısıl işlemde seçilen sıcaklık ve fırında tutma süresi amaçlanan sertliğe ve malzemenin alaşım içeriğine bağlıdır.

Gerilim Giderme

Gerilim Giderme kaynak, soğuk işleme, kesme veya gaz ile kesimden kaynaklanan gerilimleri gidermek için uygulanan bir ısıl işlem türüdür. Bu işlemde çelik kritik sıcaklığın altında ısıtılır. Mikro veya mekanik özelliklerini değiştirmeyi amaçlamaz. Ancak, gerilim giderme yumuşatma ve normalizasyon işlemleri gibi maddenin özelliklerini değiştirmez. Bir malzemenin gerilimini gidermek için parça belirli bir sıcaklığa ısıtıldıktan sonra yumuşatma ve normalizasyondan daha düşük bir ısıya getirilip fırının içinde veya dışında oda sıcaklığına düşmesi için beklenir. Bu ısıl işlem genellikle üretilirken ciddi gerilime maruz kalan parçalara uygulanır.

DSC_9899-1

Temperleme ve Gerilim
Giderme Fırın Kapasitesi

Ölçüler
6500 x 1350 x 1250 mm (u x g x y)

Azami Sıcaklık
550 °C

Yükleme Ağırlığı
40 Ton

Diğer İndüksiyonla Isıtma Hizmetleri

Sert kaynak (Brazing)
Toz boya ve plastik kaplama
Sıkı geçme parçalar için montaj ve demontaj

İndüksiyonla Isıl İşlemin Avantajları

 • Belirli bir alanın sertleştirilmesini mümkün kılar.
 • Deformasyon/distorsiyon-çapılma asgari düzeydedir.
 • Sertleştirme süreleri kısadır.
 • Parametreler ayarlandıktan sonra sertleştirme işleminin tekrar edilebilirliğinin yüksek olması. Hızlı soğutma ile yüksek martenzit oranına oluşması.
 • Uzun tavlama sonucu kaba taneli yapı ihtimalinin olmaması.
 • Sertlik derinliği istenilen düzeyde ve homojen kalınlıkta tutulabilmesi.
 • Büyük parçaların fırında sertleştirilmesinin pratik olmadığı durumlarda bölgesel sertleştirilmeyi mümkün kılar.
 • Diğer ısıl işlem türlerine göre ısıtma ve soğutma prosesleri dikkate alındığında çevre etkileşim parametreleri belirgin üstünlük sağlar.
 • Diğer ısıl işlem proseslerine göre daha temiz olduğundan parça temizliği de çok daha iyidir ve bu özellik ardışık proseslerde (yüzey temizliği, kaplama vb.) avantaj sağlar.
 • İndüksiyonla sertleştirme normal olarak orta karbon seviyesine sahip çeliklere (%0,35-60 C) ve diğer çeşitli çelik türlerine (paslanmaz çelik de dahil) ile sfero döküm malzemelere uygulanabilir.

* İndüksiyonla sertleştirmenin en uygun olduğu çelik gruplarıdır. Daha yüksek karbonlu çeliklerde çatlama, daha düşük karbonlu çeliklerde ise istenilen sertlik değerine ulaşamama riski mevcuttur.

** Yüksek vasıflı sfero döküm malzemeler (GGG 50-70) de indüksiyonla sertleştirilebilen malzemeler sınıfına girmektedir.