İndüksiyonla Sertleştirmenin Avantajları

İndüksiyonla Sertleştirmenin Avantajları

  • Belirli bir alanın sertleştirilmesini mümkün kılar
  • Deformasyon asgari düzeydedir
  • Sertleştirme süreleri kısadır
  • Parametreler ayarlandıktan sonra sertleştirme işleminin tekrar edilebilirliğinin yüksek olması
  • Hızlı soğutma ile ince martensit oluşması
  • Uzun tavlama sonucu kaba tane oluşumu olmaması
  • Sertlik derinliği istenilen düzeyde tutulabilmesi
  • Büyük parçaların fırında sertleştirilmesinin pratik olmadığı durumlarda bölgesel sertleştirilmeyi mümkün kılar.