Hangi Tür Malzemeler İndüksiyonla Sertleştirilir?

Hangi Tür Malzemeler İndüksiyonla Sertleştirilir?

Ayrıca yüksek vasıflı (GGG50- GGG70) Sfero dökme demir malzemeler de bu sınıfa girmektedir.

İndüksiyonla sertleştirilecek malzemelerde teorik olarak % 0.30 – 0.60 karbon miktarının olması aranır. Daha yüksek karbonlu çeliklerde çatlama riski söz konusudur.

% 0.30’un altında C sahip çeliklerin indüksiyonla efektif olarak sertleştirilmeleri mümkün değildir, ancak malzemenin içeriğinde yüksek oranda başta Mn olmak üzere Si, Cr, Ni ve V gibi alaşım elementleri mevcut ise C % 0.20 oranına kadar sertleştirme mümkündür.

% 0.60’ın üzerinde karbon miktarına sahip çelikler ise indüksiyonla sertleştirilmeleri tavsiye edilmez, zira malzeme yüksek sertlik almaya müsait olduğu için çok yüksek çatlama riski taşımaktadır.
Pratikte ise Türkiye şartlarında indüksiyonla sertleştirilebilirlilik açısından en çok rastlanan parçalar % 0.40 – %0.50 C miktarına sahip malzemeden yapılmış olan parçalardır.
Malzemede sertlik mertebesini esas olarak etkileyen element C’dur. Başta Cr olmak üzere Mn, Si, Ni, W ve V gibi elementler de sertlik değerini artırır.

İndüksiyonla sertleştirmeye müsait her malzemenin alabileceği sertlik mertebeleri ve sertlik derinlikleri birbirilerinden farklıdır.
Ayrıca yüksek vasıflı (GGG50- GGG70) sfreo dökme demir malzemeler de indüksiyonla sertleştirilebilen malzemeler sınıfına girmektedir.